During a Journalism course in Digital Communication we were asked to create audiovisual content to promote our blog, which was about gastronomy and wines. For that, we created a YouTube Channel with a promotional video and a content one (in Catalan)

Durant la carrera de periodisme vam crear materials audiovisuals per a potenciar la presència del nostre bloc de gastronomia i enologia de l’assignatura de comunicació digital, publicats al Canal de Youtube: un com a presentació i l’altre sobre la primavera

Presentació Gust de Viure

filmat i editat per Ariadna Puig i Marta Rubió

La primavera

filmat i editat per Ariadna Puig i Marta Rubió